Al vele jaren zijn de creatieve middagen een begrip op De Westerburcht. Het doel van deze middagen is om verschillende creatieve lessen aan te bieden. Wij vinden het namelijk belangrijk dat er naast de basisvakken (bijv. spelling en rekenen) ook ruimte is voor creatieve vorming. Zo worden er -naast de inzet van de groepsleerkrachten- gastdocenten ingehuurd, zodat de groepjes klein blijven en we bijv.  theater & dans aan kunnen bieden. De creatieve middagen worden meestal in maart opgestart en in april afgesloten middels een presentatie. Hierbij worden alle (groot)ouders uitgenodigd om op school te komen kijken.