Betreft: inzameling oud papier schooljaar 2018/2019
 
Beste ouders / verzorgers, leden van de oudervereniging,
 
Het afgelopen jaar is het gelukt om met de inzameling van oud papier ruim € 4200,- op te halen voor de school. Een prachtig bedrag waarmee o.a. de creatieve middagen voor alle leerlingen gefinancierd konden worden en, niet onbelangrijk, de ouderbijdrage ongewijzigd kon blijven.
 
Wij merken als bestuur van de oudervereniging (ov-bestuur) dat het steeds moeilijker wordt om ouders te vinden die op zaterdagochtend beschikbaar zijn om hierbij te helpen. De coördinatie hiervan vraagt veel tijd, met helaas weinig resultaat. Daarbij willen wij de ouders die zich daar wel voor hebben ingezet, niet tekort doen en bedanken!
 
Afgelopen jaar zijn we gestart met een andere manier van oud papier ophalen met behulp van de perswagen. Iedere maand waarop het oud papier moest worden opgehaald was één van de klassen verantwoordelijk om ouders te regelen. Na een jaar bleek dat dit een groot succes was en we komend jaar op dezelfde manier de perswagen zullen bemannen. Het betreft dus alleen de perswagen, de container is al door de oudpapiergroep bemand. Tijdens de informatieavonden wordt door iemand van het ov-bestuur gevraagd wie komend jaar de perswagen wil bemannen voor die groep. Het rooster voor komend schooljaar vind je alvast onderaan deze brief.
 
Helaas moeten wij ook vermelden dat mocht deze manier van werken niet lukken, wij genoodzaakt zullen zijn om ofwel de ouderbijdrage te verhogen ofwel een aantal activiteiten te schrappen dan wel te verkorten. Daarbij kun je denken aan schoolreisjes en creatieve middagen. Mocht dit het geval zijn, zal dit tijdens de ALV van de oudervereniging op de agenda komen.
 
Dat gezegd hebbende, hopen wij op jullie enthousiasme en inzet en natuurlijk opnieuw op een fantastische oud papier opbrengst voor de oudervereniging en daarmee voor onze kinderen.
 
Met vriendelijke groet,

Bart van der Heiden (voorzitter)
Namens het bestuur van de oudervereniging

Roostervoorstel voor het bemannen van de perswagen                                  

 
Datum Klas
15 september 2018 8b
13 oktober 2018 8a
10 november 2018 7a
15 december 2018 7b
12 januari 2019 6a
9 februari 2019 6b
16 maart 2019 5
13 april 2019 4a
18 mei 2019 4b
15 juni 2019 3a
6 juli 2019 3b
 
Op de voorgestelde data zal zowel de perswagen rijden volgens de route om de Kooistukken, als de container voor oud papier bij de weg staan aan de Hortensiaweg.

Uitleg Oud Papier 2018/2019

Om de maand wordt op dezelfde datum oud papier in twee vormen opgehaald: met een container en met een perswagen.

Container
Locatie: Hortensiaweg (vlakbij de Westerburcht, locatie Jan Steenweg)
Tijdstip: tussen 9.00 en 12.00 uur
Data: zie rooster


Werkwijze
Mensen brengen zelf hun oud papier naar de container. Deze wordt bemand door 2 personen die de container vullen. Voor komend jaar heeft een groep van ongeveer 20 ouders zich hiervoor beschikbaar gesteld. Dit is al helemaal geregeld en wordt gecoördineerd door Pascal Doesburg één van de ouders van school.

Perswagen
Locatie: Kooistukken (vertrekpunt) en omliggende straten (zie route perswagen)
Tijdstip: tussen 9.00 en +/- 11.00 uur
Data: zie rooster

Werkwijze
Iedereen (ook mensen die niet langs de route wonen) kan tussen 08.00 en 09.00 uur het papier langs de route zetten. Ben je later en is de perswagen al langs geweest (te zien aan dat er geen papier meer staat), breng je het papier naar de container aan de Hortensiaweg.


De perswagen wordt bemand door een ploeg van 3 mensen en rijdt een vaste route. Twee personen staan achter op de wagen en één persoon zit naast de chauffeur om te navigeren. Mocht je fysieke klachten hebben dan kun je je dus toch inzetten als navigator. Deze hoeft namelijk niet te sjouwen.

Voor het bemannen van de perswagen hebben wij nog geen ouderhulp. Hiervoor hebben wij eerder genoemd plan en rooster bedacht.
Hoe werkt het verder precies:
Iedere klas organiseert zelf 3 ouders die de perswagen bemannen. Uiterlijk één week van tevoren geeft één van de ouders door welke ouders het oud papier gaan ophalen. Dit kan via oudpapierdewesterburcht@gmail.com. Eén ouder navigeert, wat inhoudt dat deze ouder naast de chauffeur zit en met de kaart de route aangeeft. De andere twee ouders staan achter op de perswagen.

De ploeg meldt zich om 08.55 uur bij de Westerburcht locatie de Kooistukken. Er wordt vooraf gezorgd dat de sleutel van het oud papierhok en de routekaart aanwezig zijn. De chauffeur van de perswagen (van den Hende) geeft instructie over de bediening van het persmechaniek.

De ploeg start om 9:00 uur met het leeghalen van het oud papierhok van locatie de Kooistukken. Daarna wordt de route volgens de routekaart gereden. Op de kaart is de meest efficiënte route aangegeven. Wanneer de wagen door een straat rijdt worden beide straatzijden tegelijk opgehaald. Het is van groot belang dat de hele route gevolgd wordt.
Afhankelijk van de hoeveelheid papier langs de weg duurt het 2 a 2,5 uur om de hele route te rijden.
Rijden op de perswagen is hartstikke gezellig en niet moeilijk. Mochten er onverhoopt toch nog vragen of onduidelijkheden zijn, kunt u deze stellen tijdens de informatie avonden welke de komende weken op school worden gehouden, mailen naar oudpapierdewesterburcht@gmail.com of bel met Bart v/d Heiden, tel: 06-46023689.