Ontwikkelingen vernieuwbouw obs De Westerburcht, Jan Steenweg Eelde (14 maart 2018)
 
Sinds dit schooljaar staat het gebouw van obs De Westerburcht, locatie Jan Steenweg Eelde, te wachten op de nieuwbouw. Naast het weghalen van de noodgebouwen is er tot op heden nog weinig te zien op de locatie. Dit wil niet zeggen dat er niets is gebeurd.
 
Op 28 november jl. hebben wij tijdens de inloopavond het nieuwe plan van de school laten zien. Ondertussen is er druk gewerkt aan verdere planontwikkeling en constructieberekening van het gebouw. Door omstandigheden heeft het wat langer geduurd dan waar we op gerekend hadden. We zijn nu zover dat wij u kunnen laten weten wat de volgende (zichtbare) stappen zijn.
 
Planning: indienen bouwvergunning en verder…
Medio volgende week dienen we de bouwvergunning bij de gemeente Tynaarlo. Na toetsing op volledigheid van de stukken zal de aanvraag in de gemeentelijke bladen worden gepubliceerd. In afwachting van de bouwvergunning zullen er voorbereidende activiteiten in en rond het gebouw plaatsvinden. De aannemer, Van Wijnen, zal beginnen met de bouwplaats inrichting, er wordt constructief onderzoek gedaan naar de bouwstaat en inpandig wordt het gebouw voorbereid voor de bouw. We starten met de feitelijke verbouw van de school, zodra de vergunning onherroepelijk is geworden. We koersen op oplevering van de school rond de voorjaarsvakantie 2019.
 
Aannemer van de verbouw
Van Wijnen, bouwbedrijf Groningen, heeft de opdracht van St.  Baasis gekregen om het schoolgebouw te vernieuwen.  De uitvoerder van de bouw is dhr. Chris Medendorp, telnr. 050-750 22 00. Dhr. Chris Medendorp is dagelijks aanwezig op de bouw en is eerste aanspreekpunt voor uw vragen.
 
Routing en tijden  aan- en afvoer van bouwmaterialen
De opzichter van de bouw zal via een brief de omwonenden op de hoogte brengen van de routing van de aan- en afvoer van bouwmaterialen.
 
Bouwplaatsinrichting
Het is verder goed te weten dat de bouwplaatsinrichting en het parkeren van de bouwbusjes op het terrein van de huidige school zal plaatsvinden. Op deze wijze hopen we de last van bouwverkeer voor de omgeving zoveel mogelijk te minimaliseren c.q. te beperken.


Inloopavond (22 maart 2017)
Zoals u weet werken we aan de vernieuwbouw van de Westerburcht.  In oktober is er een inloopavond geweest met de aankondiging van de plannen. Inmiddels zijn we een stap verder en ligt er een voorlopig ontwerp voor het gebouw en zijn er ideeën over  de buiteninrichting van het schoolplein en de omgeving.

We presenteren u graag de tussenstand Wij willen u graag de resultaten laten zien die we tot nu toe met elkaar hebben bereikt. Daarom presenteren we op 22 maart de visie op de inrichting van het gebied en het ontwerp van het onderwijsgebouw. Dat doen we middels een inloopavond van 19.30 uur tot 21:30 uur in de OBS de Westerburcht, locatie Jan Steenweg 2. De omwonenden zijn van 19.30 tot 20.30 van harte welkom, en voor de ouders is er gelegenheid om van 20.30 uur tot 21.30 uur te komen kijken. 

De deuren gaan om 19.30 uur open en u kunt binnenlopen op het moment dat u het beste schikt. De vorm van de avond is een informatiemarkt  waar u diverse schetsen kunt bekijken en vragen kunt stellen aan de betrokkenen van de school en de kinderopvang.

Planning vernieuwbouw (februari 2017)
Op dit moment zijn de architect en de klankbordgroep druk bezig met het ontwerp. Binnenkort wordt het ontwerp aan omwonenden en ouders bekendgemaakt. De exacte data zijn hiervoor nog niet bekend. De planning is dat in de zomer van 2017 wordt gestart met de vernieuwbouw aan de Jan Steenweg.

Architect op school (28 november 2016)
Op maandag 28 november licht de architect van TEAM4 haar eerste schetsontwerp toe aan team, de klankbordgroep en de MR-delegatie. De insteek van de architect is om te kijken of ze op de juiste weg is en of er nog aanvullingen zijn vanuit het team. Na deze bijeenkomst zal de klankbordgroep een en ander overnemen. Vanuit het team zijn collega's ook betrokken bij het nieuw in te richten speellokaal en het uitzoeken van ander meubilair.

De architect is bekend! (juli 2016)
In de zomervakantie is de bezwaarschriftenperiode afgelopen van de architectenselectie. Voor zover bekend zijn er geen bezwaren van de andere architecten ontvangen bij Draaier en Partners. Dit betekent dat wij bekend kunnen maken dat Team 4 de architectenselectie heeft gewonnen. We staan inmiddels al weer klaar om enthousiast onze mooie (ver)bouwplannen op te pakken samen met Team 4 architecten. U wordt het komende jaar regelmatig op de hoogte gehouden van de stand van zaken middels het infobulletin, de bouwkrant of een ouderavond.

Vernieuwbouw (juni 2016)
Twee weken geleden zijn er twee inloopavonden geweest over de vernieuwbouw. De avonden zijn matig bezocht, maar met de aanwezige ouders en omwonenden hebben we prettige gesprekken kunnen voeren over de vernieuwbouw. De omwonenden waren vooral benieuwd naar de verkeerssituatie tijdens en na de vernieuwbouw. Het belang van een 'kiss en ride' zone werd door hen benadrukt.

Volgende week wordt er een architectenkeuze gemaakt. Nadien moet er nog een bezwaarprocedure in acht genomen wordt voordat de naam van de architect genoemd mag worden. Vanuit de MR zijn een ouder en een leerkracht bij deze selectie betrokken. Ook nadien blijft de MR als klankbordgroep betrokken. U hoort na de zomervakantie wie de architect voor de nieuwe school wordt. De 3 geselecteerde architecten hebben al leuke tekeningen laten zien. Dat belooft veel goeds!!

Bouwkranten (vernieuwbouw)
Op de website van stichting Baasis vindt u meer informatie over de vernieuwbouwplannen van o.a. De Westerburcht. De bouwkranten kunt u vinden op: www.stichtingbaasis.nl/organisatie/ver-nieuwbouw-scholen.nl