Stichting Baasis
Stichting Openbaar Onderwijs Baasis bestaat uit een groep van zestien openbare basisscholen in de gemeenten Haren en Tynaarlo, waaronder obs De Westerburcht. In totaal zijn er 220 personeelsleden in dienst van de stichting en genieten 2500 leerlingen van het onderwijs, dat op de scholen wordt gegeven.
"Openbaar onderwijs" betekent voor Stichting Baasis, dat bewust gekozen is de beginselen van het Openbaar onderwijs in woord en daad uit te dragen. Hiermee wordt bedoeld, dat de volgende uitgangspunten voor ons leidend zijn:
  • De algemene toegankelijkheid
 
Ieder kind is welkom, ongeacht levensovertuiging of culturele achtergrond. Onderlinge verschillen worden onderkend en geaccepteerd; er wordt met verdraagzaamheid, waardering, openheid en respect met elkaar omgegaan. Discriminatie en geweld is niet toegestaan.
  • De algemene benoembaarheid
 
Bij de werving en selectie van personeel wordt geselecteerd op basis van bevoegdheid- en bekwaamheidseisen. Er wordt geen onderscheid naar ras, leeftijd, religie etc. gemaakt.
  • De actieve pluriformiteit
 
Ieders godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond wordt geaccepteerd. De leerlingen worden nadrukkelijk op de hoogte gebracht van de verschillende levensbeschouwingen.