Een adaptieve school
 
Door het bieden van een goede structuur in een veilig en plezierig leefmilieu werken we aan de ontwikkeling van onze kinderen en onze school. Om deze ontwikkeling een helpende hand toe te reiken, heeft het team ervoor gekozen om te bouwen aan een adaptieve school. Een adaptieve school die tegemoet komt aan de verschillende talenten van kinderen.
 
De volgende onderdelen worden behandeld:
 • inrichting en aankleding van school, klas en plein
 • schriftelijke correctie
 • afspraken en routines
 • voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag
 • groepsvorming
 • taakplanning
 • effectieve leertijd
 • vormen van samenwerken
 • teamvorming
 • leerlingenadministratie
 • leerlingvolgsysteem
 • effectieve instructie en feedback
 • tijdsbewustzijn en taakplanning
 • responsiviteit
 • tandemleren
 • coöperatief leren
Zó houden we de doorgaande lijn binnen de school in de gaten.