Verkeersveiligheid

De Westerburcht is de trotse bezitter van het Drents Verkeers Label (DVL). Dit is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Binnen de school geeft de verkeersgroep -bestaande uit ouders en leerkrachten- hier invulling aan.
Verkeersles is het meest effectief als het in praktische lessen wordt aangeboden. De school biedt dit aan uit programma's die door de provincie Drenthe, VVN of de ANWB worden aangeboden. Een voorbeeld is het dode-hoek project voor groep 7 waarbij er een vrachtwagen komt voorrijden en kinderen vanuit de cabine zelf kunnen ervaren hoe groot de dode hoek van de chauffeur is.
Vanaf groep vijf stappen leerlingen op de fiets tijdens schooltijd voor gymles of schoolreisjes. Een veilige fiets is erg belangrijk en de fietsen worden dan ook jaarlijks gecontroleerd op basis van richtlijnen van VVN.
Onze school ligt mooi centraal in de wijk en is in de loop der jaren behoorlijk gegroeid op zijn huidige plek. De situatie tijdens het in- en uitgaan van de school is soms onoverzichtelijk voor leerlingen, voor ouders én voor omwonenden die van huis vertrekken. Afgelopen jaar is er door belijning en aanpassing van de oversteek bij de Hortensiaweg geprobeerd de situatie overzichterlijker te maken in een nauwe samenwerking tussen school, ouders en omwonenden.
De school doet ook mee aan de landelijke "Op voeten en fietsen naar school" campagne.

Meer info over de Verkeersveiligheid in Drenthe is hier te vinden:

Seef, het symbool van het DVL
 

Verkeersouder is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland.