TSO (Tussen Schoolse Opvang)
Het is wettelijk bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de opvang tussen de middag komt te liggen bij het bestuur van de school. De Westerburcht heeft echter gekozen voor een professionele invulling van het overblijven. Hiervoor werken wij samen met skidkinderopvang in Vries. Alle betrokken medewerkers (inclusief de vrijwilligers) vallen onder de verantwoordelijkheid van skidkinderopvang. 
Overblijven (TSO) is vrije tijd voor de kinderen. We proberen dan ook het overblijven op een ontspannen manier te organiseren. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er tussen de middag een mogelijkheid voor TSO voor alle kinderen van De Westerburcht.
De TSO medewerkers
Vier dagen per week zijn er vaste medewerkers voor de TSO. Een gediplomeerde medewerker verzorgt de pedagogische ondersteuning van het team en is ook contactpersoon voor ouders en de school.

Inschrijven
U kunt uw kind opgeven via het online inschrijfformulier op https://www.skidkinderopvang.nl/voor-ouders/online-aanmelden/ Voor meer informatie over aanmelding en plaatsing kunt u contact opnemen met skidkinderopvang.

Aan-/afmelden
Via het online ouderportaal kunt u uw kind aan-/afmelden. Hierover ontvangt u informatie na inschrijving. Als er margemiddagen zijn, geeft u door of uw kind wel of niet komt via dit ouderportaal. Zijn er bijzonderheden die belangrijk zijn, laat het dan even weten aan een van de medewerkers.
Eten
Het gezamenlijk eten is een rustmoment voor de kinderen. De kleuters worden opgevangen bij de klas; de andere kinderen komen zelfstandig naar de overblijfruimte. De kinderen gebruiken in de overblijfruimte gezamenlijk met de medewerkers hun meegebrachte brood/drinken.

  • Alle kinderen worden gestimuleerd om voor het eten naar het toilet te gaan en hun handen te wassen. De kleuters gaan altijd voor het eten naar het toilet en wassen ook hun handen.
  • Er wordt gezamenlijk begonnen met eten. De medewerkers wensen de kinderen smakelijk eten. De kinderen blijven aan tafel, totdat het grootste gedeelte van de kinderen klaar is met eten. De medewerker bepaalt wanneer de kinderen weer van tafel mogen.
  • De kinderen mogen zelf kiezen bij wie en aan welke tafel ze willen zitten.
  • De kleuters eten zoveel mogelijk in de klas waar ze ook les hebben.
  • De kinderen hangen na het eten hun tassen weer bij de klassen.
  • Het is niet de bedoeling dat de kinderen snoep meenemen. Als u toch iets extra's mee wilt geven, kunt u ook denken aan bijv. snoeptomaatjes/komkommer/ontbijtkoek.Vrij spelen
    Na het eten is het tijd voor vrij spel. De kinderen mogen zelf kiezen of ze binnen of buiten willen spelen. Er wordt bij mooi weer echter wel gestimuleerd dat de kinderen in ieder geval wel even naar buiten gaan.

Binnen spelen
De kinderen spelen in principe alleen in de overblijfruimte van de school.
In de kasten staan diverse (en voor alle kinderen geschikte) gezelschapsspelen, auto's, poppen e.d. om mee te spelen. Daarnaast is er allerlei knutselmateriaal.
Het is niet de bedoeling dat de kinderen door de school lopen. Willen ze iets ophalen, dan overleggen zij dit eerst met de medewerker. 
 
Buiten spelen
Zodra de kinderen buiten gaan spelen, gaat er een medewerker mee naar buiten. De kleuters spelen op het kleuterplein. De kinderen vanaf groep 3 mogen op het grote plein spelen.

Wat zijn de regels?
Tijdens de TSO gelden ook de schoolregels.
De kinderen mogen niet van het plein af.
Als de kinderen naar binnen willen, melden ze dit even bij de medewerker die buiten is.
Het gehele plein is tot de school weer begint afgesloten voor overige kinderen.
Wanneer is de TSO afgelopen?
Wanneer de school weer begint dragen de medewerkers de kinderen weer over aan de leerkrachten. De kleuters gaan gezamenlijk naar binnen, gaan zo nodig naar het toilet en wassen hun handen. De kleuters worden in de klassen gebracht. De kinderen vanaf groep 3 blijven op het plein.
TSO-plus
TSO-plus is 5 dagen per week mogelijk bij onze BSO-locatie en is inclusief een complete lunch onder toezicht van uitsluitend pedagogisch medewerkers.
 
Voor meer informatie over TSO en TSO-plus, neemt u contact op met de afdeling Plaatsingen van skidkinderopvang in Vries: 0592-304190.