We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Medezeggenschapsraad

MR
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeel zijn vertegenwoordigd. De leden van de MR worden gekozen door de ouders en het personeel en worden in principe voor een termijn van drie jaar benoemd.
Het schoolbestuur moet voor een aantal belangrijke onderwerpen aan de MR advies of instemming vragen, voordat een besluit genomen wordt. Daarnaast heeft de MR de bevoegdheid om ongevraagd voorstellen aan het schoolbestuur te doen en haar standpunten kenbaar te maken. De MR heeft hiermee een belangrijke rol in het bepalen van het beleid en de kwaliteit van de school.
Iedere 4 tot 6 weken vergadert de MR, waarbij de schooldirectie meestal (een deel van de vergadering) aanwezig is. Tijdens deze vergaderingen wordt op een open en constructieve wijze gesproken over onderwerpen zoals het onderwijsbeleid, de personeelsbezetting, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de veiligheid in en rond de school en verbetering van het onderwijs. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden op school gehouden.

GMR
Vanuit alle scholen van Stichting Baasis is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) samengesteld, die het bestuur van de stichting adviseert. Ook de Westerburcht heeft een  vertegenwoordiger in de GMR. Dit is bij voorkeur een lid van de MR, zodat de MR ook op die manier kan bijdragen aan de bovenschoolse ontwikkelingen.
Op dit moment wordt toegewerkt naar een IKC raad waarin de oudercommissie van de kinderopvang en de MR samen de belangen van het gehele IKC zullen behartigen.
Dit kan bv. door de vergadering gezamenlijk te beginnen.
Wanneer u interesse heeft in de werkzaamheden van de MR of misschien zelf graag zitting wilt nemen in de MR dan kunt u contact opnemen via de mail: mr.westerburcht@stichtingbaasis.nl


Notulen MR

Notulen 21 juni, 2022

Notulen 22 maart, 2022
Notulen 20 januari, 2022
Notulen 21 september, 2021

Notulen 19 mei, 2021


Notulen 19 april, 2021


Notulen 25 maart, 2021

Notulen 17 februari, 2021

Notulen 25 januari, 2021

Notulen 23 november, 2020

Notulen 23 september, 2020


Jaarverslag 2021/2022

Jaarverslag 2018/2019

Jaarverslag 2017/2018