We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Covid-19

In de link hieronder vindt u het protocol basisonderwijs betreffende het covid-19 virus. Op IKC de Westerburcht wordt dit protocol als leidraad gebruikt om de kans op besmetting en verspreiding van het virus zo klein mogelijk te maken.

Protocol basisonderwijs


Op zaterdag 6 februari is het Protocol Basisonderwijs aangepast naar aanleiding van de richtlijnen voor neusverkouden kinderen.

Aanpassing coronamaatregelen

Wel of niet uw kind afmelden?
Naar aanleiding van (ver)nieuw(d)e regelgeving is de beslisboom van BOinK en AJN Jeugdartsen Nederland voor het wel of niet toelaten van kinderen op de kinderopvang en school, aangepast. De beslisboom geldt voor alle kinderen van 0 jaar t/m groep 8.

Met onderstaande beslisboom kunt u beoordelen of uw kind met gezondheidsklachten wel of niet naar de kinderopvang mag: 

Beslisboom

Protocol kinderopvang & COVID-19
Onderstaand protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Het protocol dient als handreiking voor de kinderopvangsector bij het werken in tijden van COVID-19 en vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van de kinderopvang.

Protocol kinderopvang & COVID-19